Organisatie

Kasteel Radboud wordt beheerd door de Stichting Kasteel Radboud. Deze stichting stelt zich ten doel het kasteel in stand houden en het optimaal te doen functioneren als monument en museum van cultuur en historie. Door middel van een aan de regio verbonden museale collectie, educatieve activiteiten en passende evenementen.

Bestuur
Voorzitter: Peter Botman
Vice-voorzitter: Dolf Clarenburg
Secretaris: vacant
Penningmeester: Pieter Vlaar (interim)
Bestuurslid communicatie: Freek Zegers
Bestuurslid vrijwilligers: Janine Sallée
Notuliste: Jacqueline Vijn 

Medewerkers
Conservator: Carolien van Berge
Museummedewerkster: Paulette Kooijman

Het beloningsbeleid van de Stichting vindt u hier terug.

Stichting Kasteel Radboud
Oudevaartsgat 8                                       
1671 HM Medemblik
Postbus 105
1670 AC Medemblik
0227 541 960
info@kasteelradboud.nl

Vrijwilligers
Kasteel Radboud heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers, maar is altijd op zoek naar nieuwe kasteelgenoten. Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

ANBI status
De Stichting Kasteel Radboud is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker. Ons RSIN nummer is 30.07.601

Missie en doelstellingen

Uitgebreide informatie over de visie, missie en doelstellingen van Stichting Kasteel Radboud vindt u in onze Kasteelvisie terug.

Jaarverslag

De financiële verantwoording en een verslag van de activiteiten van de Stichting Kasteel Radboud vindt u in onderstaande bijlagen terug.

Jaarverslag 2015

 


Vorige pagina: Rondleiding
Volgende pagina: Omgeving